ครูทัศน์พงศ์ พงศ์สมัคร

Mr.Tasapong Pongsamak

(ครูนก) Kru Nok

แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

Website : tasapong.nvc.ac.th

FacebookYouTubeLinkEmail