ครูทัศน์พงศ์  พงศ์สมัคร

Mr.Tasapong Pongsamak

(ครูนก) Kru Nok

แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

หัวหน้างาน ประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

Website : tasapong.nvc.ac.th