ครูทัศน์พงศ์ พงศ์สมัคร

Mr.Tasapong Pongsamak

(ครูนก) Kru Nok

แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

Website : tasapong.nvc.ac.th

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
วิชาเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564