ประวัติการทำงาน

  • วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง 2553- 2554

  • วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี 2554 - 2557

  • วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี 2557 - 2560

  • วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 2560 - ปัจจุบัน