🖋️ ชื่อ นายทัศน์พงศ์ พงศ์สมัคร เกิดวันที่ 4 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2529

🖋️ เพศ ชาย ส่วนสูง 168 น้ำหนัก 64 กก. สัญชาติ ไทย เชื้อชาติ ไทย ศาสนา พุทธ

🖋️ ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 4/4 หมู่ที่ 4 ถนน เทียนขาว-พร้อมอุทิศ ตำบล นาสาร อำเภอ พระพรหม

🖋️ จังหวัด นครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80000 โทรศัพท์มือถือ 0918213166 ,0814768341

🖋️ e - mail address tasapong@nvc.ac.th,tasapongp@eisth.org

🖋️ Facebook Tasapong Pongsamak NK Corner Line pj_corner

🖋️ ชื่อหน่วยงานที่ปฏิบัติงาน วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

🖋️ ตำแหน่ง ข้าราชการครู คศ.2